Ziek of arbeidsongeschikt

De pensioenopbouw wordt tijdens de eerste twee ziektejaren ongewijzigd voortgezet. Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Is uw werknemer ziek?

U levert gedurende de ziekteperiode de gegevens ongewijzigd aan, ongeacht of u het salaris voor 70% of 100% doorbetaalt. Ook blijft u ongewijzigd premies afdragen.

Is uw werknemer arbeidsongeschikt?

Is uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt en werkt hij hierdoor minder uren? Dan geeft u dat aan ons door. 

  • U wijzigt de deeltijdfactor in uw loonpakket. 
  • U vult bij Code verbijzondering inkomstenverhouding de code WIA in.

Met de eerstvolgende maandelijkse aanlevering ontvangen wij de gewijzigde deeltijdfactor. U betaalt alleen premies op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren.

Betaalt u naast het loon uit werk ook nog een eigen aanvulling aan uw werknemer? Hierover bouwt uw werknemer geen pensioen op. U draagt over deze aanvulling ook geen premies af.