Tijdlijn voor het nieuwe pensioenstelsel

koppel verhuizen

De Wet toekomst pensioenen is 1 juli 2023 ingegaan. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe regels. De meeste pensioenfondsen willen de overstap naar het vernieuwde stelsel al eerder maken. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus richt zich op 2027.

Tijdlijn

1

2022

In 2022: de Tweede Kamer stemde eind december 2022 in met de nieuwe regels voor pensioen.

Net voor het kerstreces, op 22 december 2022, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen.

2

2023

Wetsbehandeling in de Eerste Kamer

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen. De wet ging op 1 juli 2023 in.

Besluit sociale partners

Sociale partners in de branche maken een definitieve keuze voor het type pensioenregeling voor de medewerkers van de architectenbureaus.

1 juli 2023: Ingangsdatum Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen ging op 1 juli 2023 in. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op de nieuwe regels voor pensioen. Als de wet definitief is, kan de precieze invulling van de pensioenregeling worden bepaald en verder worden uitgewerkt. 

3

2024

Uiterlijk 2024: Duidelijkheid over het vernieuwde pensioenstelsel

In 2024 komt er duidelijkheid over de invulling van het vernieuwde pensioenstelsel. Sociale partners beslissen onder meer of en hoe de bestaande pensioenen overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel, de hoogte van de premie en hoe risico’s worden gedeeld. 

4

2025

Voorbereiding op de overstap

Het pensioenfonds bereidt zich voor op de overstap. Dit gebeurt vooral achter de schermen, bijvoorbeeld het aanpassen van de pensioenadministratie. Ondertussen houden we u goed op de hoogte over het vernieuwde pensioenstelsel.

5

2027

1 januari 2027: Verwachte overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel

Naar verwachting stapt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus per 1 januari 2027 over naar het vernieuwde pensioenstelsel. Dit is het moment dat de nieuwe regels gaan gelden voor alle deelnemers, zowel de werkenden als de gepensioneerden.

6

2028

Uiterlijk 1 januari 2028: het vernieuwde pensioenstelsel gaat in

Uiterlijk op deze datum stappen alle pensioenfondsen over naar het vernieuwde pensioenstelsel. Dat geldt ook voor Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.