Nieuwe werknemer

U krijgt een nieuwe werknemer in dienst. Dan is het belangrijk dat u deze aanmeldt bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

U of uw administratiekantoor levert loon- en premiegegevens aan via een loonpakket of via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). Met het aanleveren van die gegevens meldt u ook uw nieuwe werknemers bij ons aan. Dit doet u vanaf de eerstvolgende maandelijkse aanlevering. Na de aanmelding ontvangt uw werknemer binnen een aantal weken van ons een welkomstbrief.

  • Meld iedere werknemer met een contract aan bij het pensioenfonds, ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Dit geldt ook voor werknemers jonger dan 21 jaar.
  • U doet geen pensioenaangifte voor een bestuurder, stagiair of praktikant.
  • Een DGA is geen deelnemer in de pensioenregeling. Een aantal DGA’s neemt vrijwillig deel in de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Deze DGA’s hebben in 2007, toen voor hen de pensioenopbouw bij Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus niet langer verplicht werd gesteld, de pensioenopbouw vrijwillig voortgezet. Er is geen nieuwe instroom mogelijk.

Huurt u een uitzendkracht in? Dan hoeft u voor deze uitzendkracht geen pensioenpremie af te dragen. De premieafdracht loopt via het uitzendbureau.