Overlijden

Overlijdt een van uw werknemers? Zorg er dan voor dat u pensioenaangifte doet tot en met de dag van het overlijden van uw werknemer. Dit is nodig voor het vaststellen van het partnerpensioen. Als uw werknemer overlijdt, krijgen wij dit via de Basisregistratie Personen (BRP) door.

U meldt uw werknemer af door in uw loonpakket aan te geven:
 

  • Wanneer uw werknemer is overleden. U vult de datum in van overlijden.
  • Wat de reden is van de uitdienstreding, namelijk overlijden.

De deelname aan de pensioenregeling stopt op de eerste dag na de datum van overlijden.

Wij zoeken uit of er minderjarige en/of studerende kinderen zijn die recht hebben op wezenpensioen. Als dat het geval is, sturen we ook een Aanvraagformulier Wezenpensioen naar de partner of de verzorger van de kinderen.

Zodra wij op de hoogte zijn van het overlijden van uw werknemer, zoeken wij uit wie de nabestaanden zijn. Als er een partner bij ons bekend is, nemen wij daar contact mee op.

Een overlijden van een wederhelft kan grote financiële gevolgen hebben voor de partner en/of kinderen die achterblijven. Er zijn verschillende regelingen voor nabestaanden. De Geldwijzer Nabestaanden van het Nibud laat uw werknemer zien wat hij/zij kan verwachten als de partner overlijdt.