Aanleveren gegevens 2017 en eerder

Het aanleveren van uw gegevens over 2017 en eerder met terugwerkende kracht (TWK) doet u via de Selfservice Werkgevers Portal (SWP).

U vraagt hiervoor eerst het Excel-template en instructie aan bijĀ onze helpdesk. Dit bestand kunt u uploaden via het tabblad 'Organisatie' binnen het SWP.