Verlof

Bij (onbetaald) verlof blijft uw werknemer in dienst. Bij de meeste soorten verlof blijft uw werknemer deelnemer aan het pensioenfonds. Dat betekent dat de premiebetaling en de pensioenopbouw doorlopen.

Bij (onbetaald) verlof kunt u denken aan aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof en levensloopverlof. De opbouw van het pensioen is afhankelijk van het verlof dat uw werknemer opneemt.

 • Aanvullend geboorteverlof
  Gedurende het verlof blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U en uw werknemer betalen hier pensioenpremie voor. De pensioenaangifte voor deze werknemer levert u aan met verbijzondering: WNE.
 • Onbetaald ouderschapsverlof
  Gedurende het verlof blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U en uw werknemer betalen hier pensioenpremie voor. De pensioenaangifte voor deze werknemer levert u aan met verbijzondering: WNE.
 • Betaald ouderschapsverlof
  Gedurende het verlof blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U en uw werknemer betalen hier pensioenpremie voor. De pensioenaangifte voor deze werknemer levert u aan met verbijzondering: WNE.
 • Betaald studieverlof
  Gedurende het verlof blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U en uw werknemer betalen hier pensioenpremie voor. De pensioenaangifte voor deze werknemer levert u aan met verbijzondering: WNE.
 • Levensloopverlof
  Gedurende het verlof blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U en uw werknemer betalen hier pensioenpremie voor. De pensioenaangifte voor deze werknemer levert u aan met verbijzondering: WNE.
 • Overige in de Wet arbeid en zorg genoemde soorten van verlof
  Gedurende het verlof blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U en uw werknemer betalen hier pensioenpremie voor. De pensioenaangifte voor deze werknemer levert u aan met verbijzondering: WNE.
 • Overige situaties voor onbetaald verlof
  Gedurende de overige situaties van onbetaald verlof stopt de pensioenopbouw. U levert dan de daadwerkelijk gewerkte deeltijdfactor aan met bijbehorende premiegrondslag en premie en verbijzondering OVW. Tenzij u en uw werknemer hierover andere afspraken maken en de pensioenopbouw doorloopt. In dat geval levert u de deeltijdfactor aan op contractbasis, de volledige premiegrondslag en premie en verbijzondering: WNE.

 • Uw werknemer vraagt aan u wat er bij welk soort verlof geregeld is.
 • U als werkgever informeert ons. 
 • Uw werknemer hoeft zelf geen contact met ons op te nemen.

Tijdens alle vormen van verlof blijft uw werknemer maximaal 18 maanden (op risicobasis) verzekerd voor het partnerpensioen en wezenpensioen. De premie hiervoor betaalt het pensioenfonds.