Verlof

vriendinnen op bank met laptop

Bij (onbetaald) verlof blijft uw werknemer in dienst. Bij de meeste soorten verlof blijft uw werknemer deelnemer aan het pensioenfonds. Dat betekent dat de premiebetaling en de pensioenopbouw doorlopen.

Bij (onbetaald) verlof kunt u denken aan aanvullend geboorteverlof, ouderschapsverlof en levensloopverlof. De opbouw van het pensioen is afhankelijk van het verlof dat uw werknemer opneemt.

 • Aanvullend geboorteverlof
  Gedurende het verlof blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U en uw werknemer betalen hier pensioenpremie voor.
 • Onbetaald ouderschapsverlof
  Gedurende het verlof blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U en uw werknemer betalen hier pensioenpremie voor.
 • Betaald ouderschapsverlof
  Gedurende het verlof blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U en uw werknemer betalen hier pensioenpremie voor.
 • Betaald studieverlof
  Gedurende het verlof blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U en uw werknemer betalen hier pensioenpremie voor.
 • Levensloopverlof
  Gedurende het verlof blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U en uw werknemer betalen hier pensioenpremie voor.
 • Overige in de Wet arbeid en zorg genoemde soorten van verlof
  Gedurende het verlof blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U en uw werknemer betalen hier pensioenpremie voor.
 • Overige situaties voor onbetaald verlof
  Gedurende het onbetaalde verlof stopt de pensioenopbouw, tenzij u en uw werknemer hierover andere afspraken maken.

 • Uw werknemer vraagt aan u wat er bij welk soort verlof geregeld is.
 • U als werkgever informeert ons. 
 • Uw werknemer hoeft zelf geen contact met ons op te nemen.

Tijdens alle vormen van verlof blijft uw werknemer maximaal 18 maanden (op risicobasis) verzekerd voor het partnerpensioen en wezenpensioen. De premie hiervoor betaalt het pensioenfonds.