Vragen en antwoorden

In het nieuwe pensioenstelsel komen 2 soorten pensioenregelingen. De ene regeling kenmerkt zich door meer solidariteit, de andere door meer flexibiliteit. Hoe de pensioenregeling er straks uit gaat zien, hangt ook af van de keuzes die de sociale partners maken. 

In grote lijnen komen de veranderingen hierop neer:

  • Uw werknemers zien hoe groot hun persoonlijke pensioenvermogen is.
  • De pensioenpremie wordt het uitgangspunt: werkgevers en werknemers betalen samen een pensioenpremie. De pensioenpremies worden belegd. Het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten.
  • Het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het economisch slecht gaat, kan het pensioen worden verlaagd. Wel komt er naar verwachting een buffer om grote schommelingen te voorkomen.

Lees meer over wat er gaat veranderen

De premieafdrachten zijn naar verwachting stabieler in het nieuwe stelsel. Daardoor zijn de kosten van de premieafdracht beter te voorspellen. Voor u als werkgever zijn er waarschijnlijk geen grote veranderingen. U en uw werknemer blijven maandelijks premie betalen voor pensioen.

Op 22 december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2023 de wet aangenomen. De wet kan ingaan op 1 juli 2023. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe regels. De meeste pensioenfondsen willen de overstap naar het nieuwe stelsel al eerder maken. Pensioenfonds voor de Architectenbureaus richt zich op 2027.

Er zijn geen plannen om de verplichtstelling in het vernieuwde stelsel los te laten.

De sociale partners kiezen de pensioenregeling die het beste bij de deelnemers past.

De OR heeft geen rol in de overgang naar het vernieuwde stelsel als de pensioenregeling in een CAO is vastgelegd, of er sprake is van verplichte deelname aan een pensioenregeling. De sociale partners bewaken in dit geval de evenwichtige overgang naar een nieuwe pensioenregeling. De OR wordt wel geïnformeerd door de werkgever.

Naar verwachting stappen we per 1 januari 2027 over naar de vernieuwde pensioenregeling. Pas als het pensioenfonds overstapt op de nieuwe regels voor pensioen, verandert er iets voor uw medewerkers. Wij informeren uw medewerkers dan over hun pensioenbedragen. Daarbij leggen we goed uit wat zij hadden aan pensioen in de oude pensioenregeling en wat dit wordt in de nieuwe pensioenregeling.

Het opgebouwde pensioen verhuist waarschijnlijk mee naar het vernieuwde stelsel. De sociale partners nemen hierover een beslissing. Het besluit geldt voor iedereen.

In het vernieuwde stelsel krijgt iedereen een persoonlijk pensioenvermogen. Dit betekent dat het pensioen dat is opgebouwd, wordt omgerekend naar een persoonlijk pensioenvermogen.

We houden u in de komende jaren op de hoogte over het nieuwe pensioenstelsel en wat dit betekent voor de pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. We plaatsen informatie op onze website en bespreken dit onderwerp in onze nieuwsberichten voor werkgevers.