Vernieuwd pensioenstelsel

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus bereidt zich voor op het vernieuwde pensioenstelsel. Hierdoor verandert het pensioen van uw werknemers. Hun pensioen gaat straks meer meebewegen met de economie. De winst op de beleggingen bepaalt de hoogte van het pensioen. Ook krijgen uw medewerkers meer inzicht in hun persoonlijke pensioenvermogen.

Omdat u het pensioen van uw medewerkers bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft onderbracht, hoeft u nu nog niets te doen. Sociale partners, waaronder BNA, en het pensioenfonds bereiden de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor. Wij houden u daarvan op de hoogte.