Vrijwillig aansluiten

Overweegt u uw pensioenregeling vrijwillig bij het pensioenfonds voor Architectenbureaus onder te brengen? Wat een goed initiatief voor uw werknemers. Controleer eerst of dat mogelijk is.

Voorwaarden

Is 1 van de 3 volgende voorwaarden op u van toepassing: 
 

  1. De ontwikkeling van de lonen is bij uw organisatie minimaal gelijk aan een cao van architectenbureaus. En u gaat als werkgever deelnemen in de sociale fondsen van dezelfde bedrijfstak.
  2. Er is een groepsverhouding/samenwerking tussen uw bedrijf en een andere werkgever die onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt.
  3. Deze aanvraag sluit aan op periode waarin uw bedrijf wel onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds viel.

Voldoet u aan 1 van de 3 voorwaarden? Dan kunt u zich direct online aanmelden. Houd uw KVK-nummer, RSIN en contactgegevens bij de hand, dan regelt u de aanmelding binnen 5 minuten. 

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over vrijwillig aansluiten of heeft u andere vragen? Bellen kan op telefoonnummer 020 583 42 30 van maandag t/m vrijdag  van 09.00-12.00 en van 13.00 - 17.00 uur. Een e-mail sturen kan altijd: incasso@architectenpensioen.nl.