Betalen

Lees meer over hoe en wanneer u uw facturen betaalt.

U kiest zelf hoe u uw facturen betaalt

Dit kan via:

 • Automatische incasso (meest gekozen)
 • iDEAL
 • Overschrijving
   

Betalen via automatische incasso

 • U betaalt altijd op tijd.
 • U betaalt alleen premiefacturen via automatische incasso. Alle andere facturen moet u zelf overboeken.

Bij automatische incasso vermelden wij altijd een machtigingskenmerk en incassant ID. Zo kunt u onze betaling controleren. Bent u niet akkoord met de afschrijving? Neem dan contact op met uw bank en vermeldt het machtigingskenmerk en incassant ID. 

Automatische incasso instellen
 

Betalen via iDEAL

 • U betaalt simpel en snel.
 • U hoeft geen betaalkenmerk over te nemen in de betaling.
 • U kunt facturen betalen tot een maximum van € 50.000.

In de factuur die u per post of e-mail ontvangt, ziet u een QR-code. Hiermee betaalt u direct via uw eigen bank.
 

Betalen via overschrijving

Gebruik als betaalomschrijving uw debiteurnummer en het factuurnummer. Zorg ervoor dat u deze gegevens precies overneemt zoals deze op uw factuur staan. Anders kunnen wij uw betaling niet verwerken. 
 

Rekeningnummer

Gebruik voor uw betalingen het rekeningnummer: NL94 ABNA 0249 2250 42 t.n.v. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

U betaalt uw factuur aan het eind van de maand die volgt op het loontijdvak. Zorg er wel voor dat uw pensioenaangifte uiterlijk 14 dagen na het loontijdvak bij ons binnen is.

Hieronder ziet u precies wanneer de uiterste aanleverdatum van uw pensioenaangifte is en wanneer uw factuur uiterlijk betaald moet zijn.


Loontijdvak
Uiterste aanleverdatum
Vervaldatum factuur
Januari
14 februari
28/29 februari
Februari
14 maart
31 maart
Maart
14 april
30 april
April
14 mei
31 mei
Mei
14 juni
30 juni
Juni
14 juli
31 juli
Juli
14 augustus
31 augustus
Augustus
14 september
30 september
September
14 oktober
31 oktober
Oktober
14 november
30 november
November
14 december
31 december
December
14 januari
31 januari

Als u een factuur ontvangt, heeft u minimaal 14 dagen om uw factuur te betalen. We leggen u uit wat het voor u betekent als u niet op tijd betaalt:

 • Stap 1. U ontvangt een betaalherinnering
  U ontvangt een betaalherinnering omdat uw factuur niet voor de vervaldatum betaald is. U heeft 7 dagen om alsnog te betalen. Nadat u heeft betaald, ontvangt u nog een aparte factuur voor de betaalrente.
 • Stap 2. U ontvangt een tweede betaalherinnering
  U ontvangt een tweede betaalherinnering omdat uw factuur nog steeds niet is betaald. U heeft 7 dagen om alsnog te betalen. Nadat u betaald heeft, ontvangt u nog een aparte factuur voor de betaalrente.
 • Stap 3. U krijgt een telefoontje van ons
  Wij bellen u om de reden te bespreken van het uitblijven van de betaling en samen met u een oplossing te zoeken.
 • Stap 4. Overdracht aan incassobureau
  Heeft u ook na het ontvangen van twee betaalherinneringen en een telefoontje nog niet betaald? Dan neemt het incassobureau de openstaande facturen over. Hier zijn kosten aan verbonden. Die kosten komen volledig voor uw rekening.
   

Bekijk het overzicht van de incassokosten

HoofdsomPercentage incassokosten
tot en met € 2.500,00
15% met een minimum van € 40,00
€ 2.501 tot en met € 5.000,00
10%
€ 5.001 tot en met € 10.000,00
5%
€ 10.001 tot en met € 200.000,00
1%
meer dan € 200.000,00
0,5% met een maximum van € 6.775,00

Voor alle incassodossiers met een ingangsdatum vóór 1 januari 2022 geldt onderstaand tarief:

HoofdsomIncassokosten (exclusief btw)
tot € 250,00€ 37,00
€ 250,00 tot € 500,00
€ 75,00
€ 500,00 tot € 1.250,00
€ 150,00
€ 1.250,00 tot € 2.500,00
€ 300,00
€ 2.500,00 tot € 3.750,00
€ 450,00
€ 3.750,00 tot € 5.000,00€ 600,00
meer dan € 5.000,00
15% van de hoofdsom

Kunt u een keer niet of niet op tijd betalen?

Dan kan een betalingsregeling helpen. Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft 1 keer per jaar recht op een regeling.
 • U betaalt over het openstaande bedrag 12,5% rente.
 • U heeft geen openstaande vorderingen bij ons incassobureau.
 • U krijgt geen betalingsregeling voor specifieke facturen maar voor het totaal openstaand bedrag.
 • U komt uw verplichtingen niet na? Dan vervalt de regeling en dragen wij uw facturen over aan ons incassobureau.

U vraagt de betalingsregeling aan via facturen@architectenpensioen.nl.
 

Kunt u de pensioenpremie helemaal niet meer betalen?

Dan is er misschien sprake van blijvende betalingsonmacht. Voorkom dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld en meld dit bij ons.

Formulier betalingsonmacht