Facturen

U ontvangt een factuur van ons via e-mail of post. In het Selfservice Werkgevers Portaal vindt u het volledige overzicht van uw facturen. Welke facturen krijgt u van ons?

U vindt een handig totaaloverzicht van uw facturen en betalingen in ons Selfservice Werkgevers Portal (SWP) onder het tabblad 'Financieel'. U vindt zo zelf vaak het antwoord op uw betalingsvragen.

U ontvangt een premiefactuur als u de loon- en premiegegevens heeft aangeleverd. Op uw premiefactuur ziet u:

  • welk bedrag u betaalt aan Pensioenfonds voor de Architectenbureas en de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA),
  • wanneer wij dit bedrag van uw rekening afschrijven of wanneer u dit bedrag uiterlijk moet overmaken.
Bekijk de bedragen van de pensioenpremie en SFA in 2024
 

Levert u geen loon- en premiegegevens aan of heeft u signalen over uw gegevens niet opgelost?

Dan maken wij zelf een schatting van uw loon- en premiegegevens. Daarvoor gebruiken wij de laatste gegevens die u bij ons aanleverde. Omdat u de loon- en premiegegevens dan niet zelf bij ons aanlevert, ontvangt u ook een rentefactuur.

U ontvangt een creditfactuur als u te veel premie heeft betaald.

Heeft u nog facturen bij ons openstaan?
Dan verrekenen wij wat u te veel betaalde direct met deze facturen. Dat doen we alleen als de factuur nog niet is overgedragen aan een incassobureau.

Heeft u geen openstaande facturen?
Dan blijft het bedrag dat u te veel betaalde openstaan. En verrekenen wij dat met de eerstvolgende factuur.

U ontvangt een rentefactuur:

  • als u loon- en premiegegevens niet of te laat aanlevert (aanleverrente)
  • U betaalt rente vanaf de uiterste aanleverdatum van de loonperiode tot het moment waarop u de juiste gegevens aanlevert. De rente is 12,5%. Een voorbeeld: is de uiterste aanleverdatum 1 december en levert u op 8 januari loon- en premiegegevens aan? Dan berekenen wij rente vanaf 2 december tot 8 januari.
  • als u na de vervaldatum van de factuur betaalt (betaalrente)
  • U betaalt rente vanaf de vervaldatum tot de dag dat u de factuur betaalt. De rente is 12,5%. Een voorbeeld: Als de vervaldatum 26 april is en u betaalt de factuur op 4 mei, dan betaalt u over 7 dagen betaalrente.