Jaarlijkse aanlevering SFA-bijdrage 2023

1 december 2022

Elk jaar betaalt u eenmalig de SFA-bijdrage voor alle werknemers die op 1 januari in dienst zijn en deelnemen aan de pensioenregeling. Dit staat in de cao voor architectenbureaus. Deze bijdrage geldt voor zowel werkgevers die verplicht zijn aangesloten als voor werkgevers die vrijwillig zijn aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

De SFA-bijdrage levert u aan met uw pensioenaangifte van januari

  • De levering van januari, inclusief de SFA-bijdrage, doet u uiterlijk op 14 februari. 
  • De SFA-bijdrage (2023) blijft € 54 per werknemer. 
  • Deze bijdrage geldt ongeacht de leeftijd voor iedere werknemer die deelneemt aan de pensioenregling. Ook als de werknemer jonger is dan 21 jaar. Of ouder dan 67 jaar.
    En dus geen pensioen opbouwen. 

Neemt u voor antwoord op uw vraag contact met ons op. Wij staan voor u klaar.