'Pensioen & Vreugd': in gesprek over pensioen

16 juni 2022

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de architectenbranche denken na over een nieuwe pensioenregeling. Dat is nodig, want per 1 januari 2023 komt er een nieuwe pensioenwet. Alle pensioenregelingen worden hierop aangepast. Dus ook uw pensioenregeling bij Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

Omdat wij de inbreng van werknemers uit de branche belangrijk vinden, hebben wij sessies georganiseerd door het hele land, bij verschillende werkgevers. Met een goed gesprek en een pensioenspel onder leiding van Huub de Graaff, voormalig directeur van SFA, krijgen we input over wat onze achterban belangrijk vindt voor het pensioen. We geven u graag een idee van die goede en leerzame gesprekken.

U kunt ook het volledige videoverslag bekijken.