Kerncijfers pensioenregeling per 1 januari 2023

29 november 2022

Het pensioen van uw werknemers wijzigt in 2023. Jaarlijks maken cao-partijen in de architectenbranche afspraken over de pensioenpremie en -opbouw voor de pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Ook wijzigen op basis van het pensioenreglement de franchise en het maximum pensioengevend salaris jaarlijks. De nieuwe percentages en bedragen heeft u nodig voor uw pensioenadministratie.

Belangrijke wijzigingen in 2023

  • De pensioenpremie blijft gelijk. 
  • De pensioenopbouw wordt 0,06%-punt lager.
  • Het al opgebouwde pensioen van uw werknemers wordt met 7,33% verhoogd.

In het schema vindt u de wijzigingen die van belang zijn voor uw pensioenadministratie. 

 20222023
Pensioenpremie*24,5%   24,5%
Pensioenopbouw1,5%1,44%
Franchise€ 15.162€ 15.429
Maximum pensioengevend salaris€ 81.663€ 82.694

* Van de pensioenpremie betaalt de werkgever 55% en de werknemer 45% via het brutosalaris.

Verhoging pensioenen met 7,33%

De pensioenen stijgen met 7,33%. Bij het vaststellen van de verhoging houden we rekening met de belangen van zowel de oudere als de jongere deelnemers bij het pensioenfonds. De prijsinflatie was erg hoog. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen meer te besteden krijgt.

We beoordelen elk jaar opnieuw of uw opgebouwde pensioen omhoog gaat. Verhoging is alleen mogelijk als de financiële situatie van het fonds en de regels dit toelaten. Lees alle voorwaarden voor ons toeslagbeleid.

Uw werknemers bouwen in 2023 iets minder pensioen op

Jaarlijks wordt de pensioenpremie en -opbouw vastgesteld. Dit doen we op basis van de afspraken die zijn gemaakt door de cao-partijen in de architectenbranche. In 2023 wijzigt de pensioenpremie niet. Wel levert die pensioenpremie op basis van de huidige financiële vooruitzichten iets minder pensioen op. De opbouw van het ouderdomspensioen wordt verlaagd van 1,5% naar 1,44% van de pensioengrondslag. De opbouw van het partner- en wezenpensioen blijft onveranderd.

Wij informeren uw werknemers

Medio december ontvangen uw medewerkers een brief of e-mail van ons over de wijzigingen per 1 januari 2023. 

Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar.