Onderzoek risicobereidheid: hoe kijkt uw werknemer naar pensioen?

8 september 2022

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus belegt het pensioengeld. Een groot deel van het pensioen bestaat uit winst op de beleggingen. De hoogte hiervan is niet zeker. Iedereen gaat anders om met deze onzekerheid. We willen graag weten wat uw werknemer belangrijk vindt als het gaat om het beleggen van het pensioen. Zo kunnen we onze beleggingen beter laten aansluiten op de wensen van uw werknemers.

Daarom doen wij onderzoek naar hoe uw werknemer naar financiële risico’s kijkt. Kiest deze voor zekerheid? Of kiest uw werknemer voor meer risico als dat de kans op een hoger pensioen vergroot? Ook stellen wij vragen over maatschappelijk verantwoord beleggen.

Onderzoek duurt 10 minuten en is online

In het onderzoek vragen we om met de pensioenmeter de voorkeur aan te geven. Er zit een filmpje in het onderzoek. Het is goed dit te bekijken voordat men verder gaat met het onderzoek. Onafhankelijk onderzoeksbureau IG&H voert dit onderzoek voor ons uit. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. 

Vraagt uw werknemer of deelname belangrijk is? Dan is het antwoord ja. Hoe meer respondenten, hoe beter wij onze beleggingen kunnen laten aansluiten op wensen en behoeften van uw werknemers. Deelnemen kan tot en met 27 september 2022.

Heeft uw werknemer een vraag over dit onderzoek? Dan vindt hij misschien het antwoord bij 'Vragen en antwoorden: onderzoek risicobereidheid'.