Architectenpensioen in 2024 verhoogd met 6,85%

4 december 2023

Elk jaar bekijken we of we de pensioenen kunnen verhogen. Zo kan het meestijgen met de prijzen. Zeker in deze dure tijden vinden we dat belangrijk. Dit kan alleen als de financiële situatie van het fonds en de huidige regels dit toelaten. Dit jaar kunnen de pensioenen volledig meegroeien met de gestegen prijzen. En zelfs nog flink meer. De opgebouwde pensioenen verhogen we vanaf 1 januari met 6,85%.
Verder gaat de pensioenopbouw in 2024 omhoog. En gaan jongeren onder de 21 jaar deelnemen aan de pensioenregeling. 

We maken gebruik van soepelere regels voor verhogen

De verhoging is mogelijk omdat we er financieel goed voor staan. Verder gaan we in 2027 over naar de nieuwe regels voor pensioen. We mogen daarom gebruikmaken van de soepelere regels van de overheid. Daarmee loopt de overheid alvast vooruit op de nieuwe regels voor pensioen. Bij het besluit hebben we de belangen van iedereen met pensioen bij het fonds, jong en oud, goed afgewogen. We verhogen alle pensioenen: van de mensen die nu pensioen krijgen en van de mensen die nu nog niet met pensioen zijn.

Meer pensioen voor dezelfde inleg 

Elk jaar betalen u en uw werknemer premie voor pensioen. Die premie blijft volgend jaar gelijk. Maar uw werknemers gaan wel meer pensioen opbouwen. Namelijk 1,738% van het brutosalaris dat meetelt voor het pensioen. In 2023 was dit 1,44%. Dit geldt alleen voor het ouderdomspensioen. Uw werknemer bouwt dus niet meer partnerpensioen en wezenpensioen op. 

Ook jongeren onder de 21 pensioenopbouw

Vanaf 1 januari 2024 verandert het pensioenreglement. Iedereen die werkt bij een architectenbureau bouwt automatisch pensioen op. Ook jongeren onder de 21 jaar. Dit was eerder nog niet zo. Hoe eerder zij beginnen met pensioen opbouwen, hoe meer pensioen er aan het einde van hun loopbaan is. Dit betekent dat u per 1 januari 2024 ook voor deze groep gegevens aanlevert en pensioenpremie afdraagt. Ook houdt dit in dat uw jongste werknemers pensioenpremie gaan betalen. En netto minder salaris krijgen.

In het kort de veranderingen

  • Pensioenen van uw werknemers gaan omhoog met 6,85%. 

  • Uw werknemers bouwen in 2024 meer pensioen op voor dezelfde premie-inleg. 

  • Uw jongere werknemers onder 21 jaar gaan in 2024 ook pensioen opbouwen.  

Alle premies en bedragen voor 2024 vindt u op onze website. Vanaf 1 januari 2024 is de informatie op de website weer actueel.