Jaarverslag Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 2022

2 juni 2023

Ons jaarverslag van 2022 is nu beschikbaar. Wat was het rendement? Hoe duurzaam werd er belegd? En wat waren onze kosten? U leest het in het jaarverslag.

Beleggingsrendement omlaag, pensioenen omhoog

Het jaar 2022 was een roerig jaar. De oorlog in Oekraïne, de torenhoge inflatie en de onzekere financiële markten hielden ons sterk bezig. Het was daarom een slecht beleggingsjaar. Desondanks bleef onze financiële positie goed. En konden de pensioenen omhoog.

Meer weten?

U leest in het jaarverslag meer. Bijvoorbeeld over de dekkingsgraad, onze kosten en verantwoorde beleggingskeuzes.