Er komen nieuwe regels voor pensioen

31 mei 2023

Er komen nieuwe regels voor pensioen. Op 30 mei heeft de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat de regels voor pensioen beter passen bij deze tijd. De nieuwe regels gelden voor alle pensioenfondsen in Nederland.

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar het stelsel is toe aan onderhoud. Zo kunnen pensioenen niet altijd verhoogd worden, ook al gaat het goed met de economie. Ook houden pensioenregelingen er geen rekening mee dat mensen meestal niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever werken. Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben samen afspraken gemaakt om de pensioenregels moderner te maken. Deze afspraken staan in de Wtp.

Hoe wordt het pensioenstelsel verbeterd?

Niet alles verandert. De sterke elementen uit het pensioenstelsel van nu blijven bestaan. Zo krijgt iedereen straks nog steeds AOW van de overheid en bouwen werknemers via hun werkgever pensioen op.

Een grote verandering is dat pensioenregelingen premieregelingen worden. Nu zijn het meestal uitkeringsregelingen; de pensioenuitkering is het uitgangspunt en de hoogte van de premie is hierop afgestemd. Straks is de premie het uitgangspunt. Hierdoor zijn pensioenkosten beter voorspelbaar voor u als werkgever. 

In een premieregeling hangt de hoogte van het pensioen af van de ingelegde premies en de beleggingsresultaten. Dit maakt de pensioenuitkeringen flexibeler, maar met een gezamenlijke buffer zorgt Pensioenfonds voor de Architectenbureaus voor een zo stabiel mogelijke pensioenuitkering.

Een andere belangrijke verandering is dat uw werknemers straks een persoonlijk pensioenvermogen hebben, waaruit de levenslange pensioenen betaald worden. De nieuwe regels voor pensioen zorgen voor meer transparantie, want werknemers kunnen zien hoe hun persoonlijke pensioenvermogen eruitziet.

Wanneer gaan de veranderingen in?

De komende tijd merkt u nog niets van deze veranderingen. De Wtp gaat in op 1 juli 2023, maar pensioenfondsen krijgen tot 2028 om over te gaan naar de nieuwe regels voor pensioen. We houden u op de hoogte van de stappen die we zetten.

Bedrag ineens opnemen

Naast de nieuwe regels voor pensioen komt voor werknemers de mogelijkheid om maximaal 10% van hun persoonlijke pensioenvermogen ineens opnemen. Uw werknemers kunnen van deze mogelijkheid gebruikmaken op het moment dat ze met pensioen gaan. Als ze dit doen, wordt hun maandelijkse pensioen wel lager. Vanaf welk moment het mogelijk is om een bedrag ineens op te nemen, is nog niet bekend. Dit is niet geregeld in de Wtp, maar in een andere wet. Hierover moet de politiek nog beslissen.