Uitkomsten tevredenheidsonderzoek

5 mei 2023

Pensioenfonds voor de Architectenbureaus vindt het belangrijk dat u en uw werknemers tevreden zijn over het fonds. Daarom deden we in februari 2023 een klanttevredenheidsonderzoek. De resultaten helpen ons om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. De belangrijkste resultaten delen we graag met u.

Betrouwbaar en professioneel pensioenfonds

Het overgrote deel van de deelnemers ziet ons als een betrouwbaar en professioneel pensioenfonds. Ruim 50% van de deelnemers en werkgevers heeft een (zeer) positief beeld van het pensioenfonds. Onder gepensioneerden is dit zelfs 81%. Als positief punt noemen jullie de goede en regelmatige informatievoorziening. Slechts een kleine groep is negatief. Daar geven mensen verschillende redenen voor: een onvoldoende duurzaam beleggingsbeleid, te weinig beleggingsrendement en het koopkrachtverlies van het pensioen.

Bekendheid van duurzaam en verantwoord beleggen

Uit eerder onderzoek bleek al duidelijk dat jullie een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid zeer belangrijk vinden. Dat heeft dan ook volop onze aandacht. Tegelijkertijd is de bekendheid met ons duurzame beleggingsbeleid laag. Jullie zien het pensioenfonds nog onvoldoende als een duurzaam fonds. De communicatie hierover zien we dan ook als een belangrijk verbeterpunt.

Meer informatie over het vernieuwde pensioenstelsel

Bijna de helft van de personen gaf aan niet op de hoogte te zijn van de komst van nieuwe regels voor het pensioen. De wet wordt op dit moment behandeld in de Eerste Kamer en is waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023 van kracht. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe regels. We vinden het belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van deze nieuwe regels. En wat het voor het pensioen van uw werknemers gaat betekenen. Zodra de wetgeving rond is, gaan we u vaker informeren over deze nieuwe regels.

Het bieden van helder inzicht in het pensioen

63% van de werknemers vindt dat het fonds helder inzicht geeft in hun pensioen. Deze score willen we verbeteren. Het is belangrijk dat u en uw werknemers weten wanneer zij actie moeten ondernemen. Of welke keuzes bij hun wensen passen. We helpen u en uw werknemers graag bij het krijgen van een goed en realistisch toekomstbeeld. Daarom verbeteren we onze brieven, e-mails, de website en uw persoonlijke online omgeving continu op basis van de feedback die we krijgen. 

We bedanken iedereen die meedeed aan het onderzoek. We hopen dat u ook in de toekomst uw mening met ons wilt delen.