Maatschappelijk verantwoord beleggen blijft belangrijk

Een terugblik op het afgelopen jaar
24 juni 2024

Hoe zorgen we voor goed rendement op de pensioenen en dragen we bij aan een leefbare, duurzame en sociale leefomgeving? Die vraag stond het afgelopen jaar centraal in ons onderzoek naar maatschappelijk verantwoord beleggen onder deelnemers van Pensioenfonds voor de Architectenbureaus.

Een van de uitkomsten is dat deelnemers het belangrijk vinden dat het pensioenfonds maatschappelijk verantwoord blijft beleggen. Dat kan ook impact beleggen zijn. Dat wil zeggen beleggen in bedrijven die een meetbare positieve impact maken op milieu of maatschappij.

Voorzitter Harrie de Vaan: “Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn we bezig om impactbeleggingen op te nemen in ons beleggingsbeleid. Deelnemers zien in de eigen branche goede kansen voor deze vorm van beleggen. Denk daarbij aan de renovatie van bestaande woningen, investeren in betaalbare huizen en duurzame bouwmaterialen.”

Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden deelnemers het spreiden van risico’s en goed rendement belangrijk.

Het rendement op de beleggingen lag in 2023 op 10,38%. Dat is iets lager dan de benchmark van 11,4%. Dit werd met name veroorzaakt door de flinke stijging van de marktrente en het effect daarvan op onze beleggingsportefeuille. Dit effect herstelt zich naar verwachting in het komende jaar.

Verhoging pensioenen

Vanwege onze stabiele financiële positie en versoepelde regels hebben we de pensioenen per 1 januari 2023 met 7,33% en per 1 januari 2024 met 6,85% verhoogd. We hebben daarbij rekening gehouden met de belangen van werknemers en gepensioneerden. 

PFAB_verkort_Jaarverslag_2023

Kosten per deelnemer

We maken kosten voor de pensioenadministratie en communicatie (uitvoeringskosten) en het vermogensbeheer. In de afgelopen jaren waren onze kosten lager dan het gemiddelde bij vergelijkbare pensioenfondsen. In 2023 waren de uitvoeringskosten per deelnemer
€ 228. Daarmee stegen de uitvoeringskosten in 2023 met € 43 (2022: € 185). De voorbereidingen voor de overstap naar de nieuwe regels voor pensioen spelen hierin een belangrijke rol (projectkosten). De kosten voor het vermogensbeheer daalden juist met 0,04% van het belegd vermogen. 

Vernieuwd stelsel

Per 1 januari 2027 stappen we naar verwachting over op het vernieuwde pensioenstelsel. Samen met sociale partners hebben we in het afgelopen jaar volop gesproken over de uitwerking van de nieuwe pensioenregeling. De sociale partners nemen naar verwachting halverwege 2024 een definitief besluit over die regeling. Alle voorbereidingen voor een zorgvuldige overstap kunnen dan volop verder.

Meer weten?