Nieuwe werknemer

Heeft u een nieuwe werknemer?

Meld hem of haar binnen één maand na indiensttreding bij ons aan.
  • Meld iedere werknemer met een contract aan bij het pensioenfonds, ongeacht de duur van het contract of het aantal uren per week. Dit geldt ook voor werknemers jonger dan 21 jaar.
  • U doet vanaf 1 januari 2018 geen pensioenaangifte voor een bestuurder of stagiair.
  • U doet voor een DGA alleen aangifte als deelneming al bij ons bekend is. 
  • Meld werknemers die uit dienst gaan, binnen een maand bij ons af. Ook als uw werknemer in de architectenbranche blijft werken.
  • Gaat een werknemer bijna met pensioen? Regel de pensioenaangifte dan uiterlijk op de eerste dag van de maand waarin de werknemer met pensioen gaat. Dit is een vereiste om de pensioenuitkering op tijd te laten ingaan.
  • Overlijdt een werknemer? Zorg er dan voor dat de pensioenaangifte loopt tot en met één dag vóór het overlijden van uw werknemer. Dit is nodig voor het vaststellen van het partnerpensioen.
Huurt u een uitzendkracht in? Dan hoeft u voor deze uitzendkracht geen pensioenpremie af te dragen. De premieafdracht loopt via het uitzendbureau.