Ziek of arbeidsongeschikt

De pensioenopbouw wordt tijdens de eerste twee ziektejaren ongewijzigd voortgezet. Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Wanneer uw werknemer ziek is, moeten zowel in het eerste als in het tweede ziektejaar de gegevens worden aangeleverd zoals de oorspronkelijke situatie voor ziekte.